Vasile Ernu

În viaţă există lucruri mult mai îngrozitoare decît moartea BR Anna Ahmatova

În viaţă există lucruri mult mai îngrozitoare decît moartea
Anna Ahmatova
blog
Arhiva 2013

Traian Băsescu în dialog cu scriitorul Vasile Ernu

Întîi am fost la TVR1 pe tema Unirii, după care am explicat aici o parte a problemelor: Unirea Basarabiei cu România se amînă. EuroCiocoii şi Unirea..

şi a urmat asta…

Traian Băsescu în dialog cu scriitorul Vasile Ernu. Proiectul de unire
România cu Republica Moldova: intenţii serioase sau doar fumigene electorale?
-
19 December, 2013
Niciun comentariu

Top 10 muzică etno-folk / Ex-URSS

 Expert.ru ne propune un top al muzicii etno-folk actuale din fosta URSS. Sînt ceva scăpări din punctul meu de vedere dar habar nu am care a fost criteriul. Marea parte sînt referinţe deja clasice.  Să vedem ce ne propun…. (melodiile sînt selectate de mine)

1. Djivan Gasparean / Armenia  / genul etno

 

2. Huun Huur Tu / Tuva / genul etno

 

3. Sergei Starostin / Rusia / genul etno

 

4. Zdob si Zdub / Muldova / genul folk-rock

 

5.  Sevara Hazarhan / Uzbekistan / genul etno-pop

 

6. Zulea kamalova / Udmurtia / genul etno

 

7. Nino Katamadze / Georgia / genul etno-jazz

 

8. Ptiţa Tîloburdă / Udmurtia / genul folk experimental

 

9. Tamila Sagaipova / Cecenia /genul etno-pop

 

10. Aidamir Mugu / Adîgheia / genul pop

 

 

-
15 December, 2013
1 comentariu

Oameni de stînga într-o ţară de dreapta

Autor: Emanuel COPILAŞ / Observator Cultural

stanga3DaUn nume tot mai cunoscut în literatura şi în publicistica politică românească, Vasile Ernu revine cu o nouă carte, o culegere de texte publicate în principal pe platformele CriticAtac şi HotNews şi în presa culturală: Dilema Veche, revista 22. Bazîndu-se pe un discurs radical şi percutant, sincer şi uneori retoric (drept dovadă: menţionarea abruptă a numelui lui Lenin doar pentru a analiza reacţia interlocutorului), scriitura lui Ernu este inspirată de o formulă prea puţin prezentă în spaţiul cultural românesc: limbaj accesibil, idei puternice. La noi, discursul intelectual dominant inversează regula, exprimarea fiind preţioasă, suprasaturată în manieră snoabă de neologisme şi figuri de stil care nu par a avea alt sens decît acela de a oferi consistenţă unor idei anemice şi vetuste. Mai mult, „corifeii dreptei conservatoare“, aşa cum îi numeşte Ernu, căci despre ei este vorba, „nici nu dau sursele din care citează, ci doar fac trimitere cu subînţelesuri ironice. O abordare aproape mistică: nu le rostim numele ca să nu ia fiinţă“. Cu alte cuvinte, dialogul – firesc în orice cultură democratică – la care sînt invitaţi de către grupurile intelectuale liberale sau, mai nou, de către cele de stînga este respins de pe poziţii uneori ludice, alteori aproape agresive. Dar întotdeauna condescendente.

Cei care se erijează în unicii depozitari şi protectori ai modernităţii, ai toleranţei, ai moderaţiei şi ai bunului- simţ se dovedesc incapabili de a purta un dialog onest, ingredientul esenţial al modernităţii. Dar Ernu este departe de orice parti-prisuri, indiferent de ce s-ar putea crede la prima vedere. Nu este interesat atît de persoane, cît de ideile pe care anumite persoane le vehiculează, idei care au cauzat şi au acoperit în acelaşi timp numeroasele probleme structurale pe care le întîmpină astăzi societatea românească. Idei ca dereglementare, flexibilizare, privatizare sau piaţă liberă. Desigur, înţeleasă, pe urmele lui Fernand Braudel, ca o „competiţie rezonabilă“, libertatea comercială este indispensabilă oricărei societăţi plurale. Numai că, în forma în care s-a desfăşurat după destrămarea regimurilor comuniste în Europa de Est şi în Federaţia Rusă, competiţia pentru resurse a fost oricum, numai rezonabilă nu. Iar asta nu numai că a împiedicat dezvoltarea pluralismului – economic, politic, social ş.a.m.d. –, ci i-a şi atribuit nişte culpe care, de fapt, nu îi aparţineau. Pe scurt, cînd discursurile concurenţiale maschează cinic cele mai abjecte interese monopoliste, avem o mare problemă. Atît de (re)distribuire a resurselor, cît şi de identitate. Iar efectele problemei, ale cărei cauze sînt atît endogene, cît şi exogene, le culegem astăzi. Şi le vom culege pentru o bună perioadă de timp de acum înainte. Aşa cum bine ştie autorul, Uniunea So – vietică s-a dezmembrat în primul rînd prin acţiunea „baronilor locali“ sovietici, care, confruntaţi cu perspectiva eliminării sistemului care i-a produs, au pus la punct o simplă şi eficientă strategie menită să le securizeze privilegiile. Ba chiar să le amplifice. Întreţinînd sentimentele separatiste locale, aceştia au adoptat rapid discursul privatizării şi al pieţei libere, pentru a achiziţiona la preţuri ridicole bunurile industriale (fabrici de producţie, tehnologie) pe care le administrau în calitate de membri de vază ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
 
Partidul – ca şi Uniunea Sovietică, de altfel – dispărînd, aceste resurse puteau fi gestionate de-acum discreţionar. Dar, mai întîi, trebuia să fie transferate din sfera publică în cea privată. Faţeta legală a corupţiei sistemice a avut în vedere acest aspect, în timp ce discursul liberal agresiv, parte a noului Zeitgeist, a făcut, pentru populaţia sătulă de abuzurile şi privaţiunile comunismului, restul (1.). Mitul cowboy-ului din Vestul Sălbatic s-a convertit în mitul oligarhului din Estul Sălbatic, admirat pentru uimitoarele sale aptitudini rapace într-o lume economică, politică şi socială haotică, aflată în pragul prăbuşirii. La o scară mult mai mică, obţinem imaginea României în prima jumătate a anilor 1990. Treptat, odată ce mantra eficientizării şi a flexibilizării a ajuns să fie invocată ritualic în direcţia augmentării marotei consumului – consum care, deloc surprinzător, a început la un moment dat să scadă, pe măsură ce numărul şomerilor şi al celor plecaţi la muncă în Occident creştea şi creşte în continuare, ameninţător –, a apărut, susţine Ernu, o nouă formă de Gulag. Da, aţi citit bine. „Glamour-Gulag“, pentru a păstra exprimarea autorului. O societate în care „ne mîndrim cu lanţurile de aur şi cardurile bancare“, noi şi insidioase forme de aservire, dar unde binele public nu mai există de mult. Nu numai faptic, procedural, ci şi discursiv: în România, invocarea binelui public atrage deseori după sine acuza de nostalgie comunistă, de utopism periculos pentru fragila democraţie a ţării, bîntuită permanent de fantasmele autoritarismelor politice. De acord, există pericolul revigorării extremismelor, pe care toţi l-am constatat, numai că responsabili pentru prezentul statu-quo nu sînt incomozii (sau perimaţii) care aduc insistent în discuţie problema binelui public, ci tocmai cei care l-au demantelat practic şi delegitimat intelectual în numele proprietăţii private, prea des echivalată la noi cu legea junglei şi cu dreptul forţei. Nu spun că proprietatea privată nu este absolut indispensabilă oricărei societăţi funcţionale, ci că distrugerea frenetică a proprietăţii publice în numele celei private, pentru care ar constitui, chipurile, o ameninţare, şi echivalarea batjocoritoare a primeia cu fabricile şi uzinele dezafectate după 1989, toate acestea nu fac decît să mascheze o nouă formă de fundamentalism în spaţiul românesc.
 
Retrăim, într-un fel, anii ’80, dar din perspectiva „fundamentalismului pieţei libere“ de data aceasta, nu a celui comunist. Iar orice tip de fundamentalism este, dacă mai era necesar să adaug, nociv. Sau, în cuvintele autorului, „într-o lume a «eticii» biologice, animale, în care doar instinctul animal e admirat, doar profitul cu orice mijloace, în care doar forţa fizică şi regulile «copacului, pietrei şi cîinelui» sînt acceptate, politicul [înţeles ca negociere, compromis, echitabilitate – n.m.] dispare. Politica de tip tehnocrat pe care o propovăduieşte noua tînără elită românească, care vine dinspre UE, face parte din aceeaşi gamă. Marea lecţie pe care ar trebui să ne-o reamintim mereu e cinică şi, din păcate, nu corespunde cu predicile noii puteri. Nu politicul, nu ideologicul, nu excesul – cu toate că şi acesta poate crea mari probleme – au creat gulagul, totalitarismul, dictatorii, ci tocmai lipsa acestora“.
 
O altă mare problemă este aceea că, înainte de 1989, populaţia ştia împotriva cui să se revolte. Şi cui să dea şpagă. Astăzi, în schimb, cînd opoziţia şi puterea par a îndeplini aceleaşi funcţii, în cadrul unui sistem politic tot mai asimetric în raport cu socialul, nu mai ştim nici împotriva cui să ne revoltăm, nici cui să dăm şpagă. Dacă primul aspect poate părea lipsit de importanţă, ultimul este, cu siguranţă, îngrijorător. Pentru Ernu, „tendinţa“ este „clară: privatul devine tot mai privat, iar publicul tot mai public“. Adică tot mai mult spectator în cadrul unui show gigantic pe care nu îl regizează, ci al cărui obiect este – constituit şi reconstituit în permanenţă. Asta deoarece des invocatul proces al tranziţiei (eternul panaceu pentru justificarea prezentului şi cosmetizarea viitorului) a avantajat, pînă acum, doar elitele. Nu numai elitele economice, aşa cum am putut constata în rîndurile de mai sus, ci şi pe cele intelectuale.
 
Ultimele, „avînd instrumentul retorico-discursiv la îndemînă, au ştiut să-şi joace mai bine cartea, făcînd un joc cu puterea post-comunistă mult mai abil: schimbăm ambalajul, păstrăm conţinutul. Ţăranii şi muncitorii, din păcate, au pierdut conţinutul şi au rămas doar cu bocetul“. Sau cu emigrarea pe piaţa muncii, europeană sau globală. Perioada comunistă a asigurat un minimum de drepturi economice, negîndu-le, în schimb, pe cele politice. Invers, după 1989, am recîştigat un minimum de drepturi politice, pierzîndu-le, în schimb, pe cele economice. De ce trebuie să alegem întotdeauna între un rău mai mare şi altul mai mic? Şi dacă tot alegem, dispunem totuşi de un oarecare discernămînt în această privinţă?
 
Se pare că mitul tranziţiei permanente funcţionează întocmai cum funcţiona mitul comunismului: toată lumea vorbea despre el şi nimeni nu mai apuca să îl vadă transpus în realitate. Era oricum imposibil, chiar dacă în actuala logică discursivă tranziţia nu este decît un mijloc, în timp ce, înainte de 1989, comunismul era un scop. Ca metanaraţiuni, pentru a mă exprima în termeni postmoderni, şi comunismul, şi tranziţia sînt marii semnificanţi care articulează polarizarea cîmpului social între „contrarevoluţionari“, „elemente declasate“, „deviaţionism“ şi „anarhism mic-burghez“, pentru a enumera doar cîteva etichete, şi comunişti, aceştia din urmă dînd dovadă de reponsabilitate, „spirit partinic“ şi „abnegaţie“ în procesul „construirii socialismului“, respectiv între „leneşi“, „asistaţi“, „mahala ineptă“, „cerşetori“ şi noii „oameni de bine“, cei care muncesc onorabil şi îndură cu luciditate şi moderaţie greutăţile prezentului.
 
Logica hegemonică, fie ea comunistă sau capitalistă, încearcă să ne transforme peremptoriu în semnificaţi. Măsura în care reuşeşte depinde numai şi numai de noi. „Morcovul“ comunismului sau al tranziţiei se micşorează progresiv, în timp ce „băţul“ represiunii şi al cenzurii, în primul caz, respectiv al şomajului şi al excluderii sociale, în al doilea caz, îşi sporesc proporţiile. Măgarul poartă, în ambele cazuri, povara întregului proces. Şi tot măgarul îi decide finalitatea.
 
Intelectualitatea românească poziţionată ferm la dreapta spectrului ideologic reprezintă un subiect căruia Ernu îi dedică o minuţioasă analiză, aducînd cu eleganţă în prim-plan discontinuităţile cognitive care o caracterizează: compromisurile cu puterea, la ale cărei sinecuri se înghesuie, şi afacerile oneroase cu Statul, camuflate schizoid de retorica pieţei libere, pentru care intervenţia Statului reprezintă o ameninţare; adeziunea publică la valorile ortodoxiei – valori sociale, colectiviste în esenţă –, concomitent cu preţuirea modelului social neoliberal american, model funcţional în Statele Unite, unde organizarea eficientă şi solidaritatea comunităţilor neoprotestante înlocuiesc cu succes ceea ce Statul a făcut şi încă face pentru credincioşii ortodocşi din România şi Europa de Est, în general (dispariţia asistenţei statale pentru comunităţile ortodoxe locale echivalînd cu un adevărat dezastru social); anticomunismul vehement, „memorialul durerii-caviar“, cum îl numeşte Ernu, unde atrocităţile comuniste sînt rememorate – eveniment în sine lăudabil, memoria fiind întotdeauna indispensabilă pentru înţelegerea nu numai a trecutului, ci şi a prezentului, respectiv a viitorului – la conferinţe selecte ţinute în hoteluri de cinci stele, în timp ce mizele prezentului sînt cu totul şi cu totul altele. Reproduc aici un lung şi excelent fragment din carte: „Chiar dacă discursul anticomunist actual deţine multe adevăruri, trebuie să ţinem cont că declararea publică a acestor adevăruri este bazată pe impostură, fiindcă sînt rostite şi asumate într-o vreme în care el nu mai poate îndeplini o funcţie critică, ba mai mult, el deturnează scopul, rolul şi problematica discursului critic însuşi. Astăzi, în loc să interogăm, noi condamnăm şi denunţăm, în loc să cercetăm şi să vedem efectele vechii ideologii asupra societăţii actuale, noi construim o contraideologie. Ideologiei comuniste dispărute i se opune o nouă ideologie: anticomunismul. E o ideologie ce nu presupune risc, ci doar profit. E un discurs care nu mai are rol critic, ci e doar o marfă care se vinde bine.
 
Marea tragedie a intelighenţiei române (de ambele părţi ale Prutului) este faptul că, prin astfel de gesturi, ea se delegitimează, iar odată cu discuţiile în jurul comunismului, totul se reduce, de fapt, la o singură problemă esenţială: incapacitatea intelighenţiei de a lua poziţie critică faţă de puterea şi ideologia dominante ale momentului, oricare ar fi acel moment“. Lista inconsecvenţelor intelighenţiei neo-conservatoare poate continua. Nu aş adăuga decît ceea ce Alain Badiou a punctat în discuţia sa cu Alain Finkielkraut (2.). Şi anume că dezbinarea familiei tradiţionale, atît de dragă intelectualităţii neoconservatoare, o datorăm dinamicii interne a capitalismului, bazat pe relocalizarea continuă a forţei de muncă în vederea diminuării costurilor de producţie şi a obţinerii profitului – a capitalismului căruia aceeaşi intelectualitate nu pregetă să-i dedice discursuri apologetice ori de cîte ori are ocazia. Închei menţionînd, pe urmele autorului, că stînga şi dreapta nu sînt defecte, nu sînt boli, nu sînt „contagioase“, ci reprezintă tradiţii de interpretare şi de acţionare asupra lumii perfect legitime, fiecare conţinînd, desigur, atît plusuri, cît şi minusuri. De care nu putem deveni conştienţi şi pe care nu le putem eventual surmonta decît printr-un permanent, decent şi onest dialog intelectual. Iar acest dialog, vorba lui Caragiale, este sublim, dar lipseşte cu desăvîrşire. În loc să căutăm scuze şi să invocăm expiatoriu culpe mai mult sau mai puţin imaginare, am putea realmente să începem să lucrăm în direcţia asta. Şi încă ceva.
 
În prefaţa lucrării, Gaspar Miklos Tamás afirmă că, prin invocarea şi poziţionarea constantă de partea „celor bătrîni, săraci, LGBTQIA, femei, negri, semiţi, inculţi, bolnavi, leneşi, respinşi, umiliţi, neapetisanţi, neiubiţi, fără putere, deci fără istorie, fără scenariu“ –, prin această văicăreală fără de sfîrşit care nu ar face altceva decît să obnubileze meritocraţia şi autenticele capacităţi de reuşită – „noi sîntem plicticoşi, noi, oamenii de stînga“. Deşi îi admir opera şi îl respect, consider că G.M. Tamás se înşală în ceea ce îl priveşte pe Vasile Ernu. Asta în cazul în care nu încearcă, în subsidiar, să incite cititorul la o lectură atentă. Vă invit să nu mă credeţi. Şi să citiţi cartea, pentru a descoperi singuri cît de puţin plicticos, cît de inteligibil şi de plastic este autorul ei.

___________________
1. Vezi excelenta lucrare a lui Tony Judt, Europa postbelică. O istorie a Europei de după 1945, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
2. Alain Badiou, Alain Finkelkraut, Explicaţia, Cluj, Tact, 2012.

Vasile ERNU
Sînt un om de stînga
Prefaţă de G.M. Tamás
Editura Cartier, Chişinău, 2013, 312 p.

-
3 December, 2013
Niciun comentariu

În sfârşit, l-am înţeles pe Vasile Ernu!

1098-stanga_cop7de Dumitru Crudu

Sursa: moldova.org

Pe Vasile Ernu îl cunosc încă din anii 80 ai secolului trecut, când ambii eram de dreapta, anticomunişti şi antisovietici convinşi, frecventam aceleaşi cafenele, Moldova şi Fulguşor, eram îndrăgostiţi de aceeaşi fată, de Livia, mergeam la mitinguri şi demonstraţii şi nu ratam nicio şedinţă a cenaclului Mateevici. Gaşca din care făceam parte, pe care o mai întregea Gioni, Lilian Negură, Dzan şi mulţi alţii, se aduna în garaje, în curţi sau pe străzile Chişinăului, unde cântam la chitară cântece româneşti. Sau scandam poezii de Tuchilatu, Blaga, Stănescu, Muşina; Păunescu sau Doinaş. Aveam şi un cenaclu al nostru, Sol, unde discutam creaţiile noastre. Dar marca distinctivă a grupului nostru erau dispoziţiile noastre antisovietice. După care am plecat care şi pe unde. Ion la Riga, eu, la Tbilisi. Apoi în România.

Ne-am reîntâlnit peste ani. Foarte mulţi dintre noi schimbându-se radical. Inclusiv, Vasile. Foarte mult timp nu l-am înâţeles cum a putut deveni de stânga, când, în tinereţea noastră revoluţionară, am fost nişte antisovietici şi anticomunişti convinşi. Dar, într-o bună zi, am avut o iluminare, despre care am şi vorbit într-un interviu pe care mi l-a luat Anca Mănescu pentru SemneBune. Iată ce spuneam acolo:

„Povestea lui Anton este, pe undeva, povestea generaţiei mele, a celor care au trăit în două lumi diametal opuse; au copilărit şi şi-au consumat, vorba cuiva, „adolescenţa ca un drog” în comunism şi şi-au trăit avântul tinereţii şi nemulţumirile vieţii de adult în post-comunism, adică într-o altă lume. O lume pe care au visat-o, pe care şi-au dorit-o să vină, pentru care au ieşit în stradă şi au stat flămânzi zile în şir, pentru care au putut îndura cele mai inimaginabile lipsuri şi umilinţe, numai să vină, dar când a venit, au cunoscut o mare dezabuzare. Nu asta era lumea după care lor li s-a scurs ochii. Nu asta era lumea la care ei au visat. Ei, adică noi. Inclusiv eu. E ca şi cum ai aştepta un autobuz, dar în staţie ar apărea o căruţă. E ca şi cum ai deschide uşa unui castel, dar ai intra într-o cocioabă. Şocul discrepanţei, contradicţiei, nepotrivirii între lumea la care am visat şi cea care ne-a învăluit după 90 fu aşa de mare, încât unii dintre noi au rămas buimăciţi pentru foarte mult timp de acum încolo, iar alţii şi-au schimbat radical opţiunile, renunţând la valorile liberale în favoarea celor de stânga, revenind în braţele vechii lumi din care încercaseră cu disperare să se smulgă. Alţii, în schimb, şi acum mai stau cu un picior în lumea de azi şi cu altul în lumea de atunci, codindu-se pe ce drum să meargă. Şi nu e vorba, repet, despre odrasle de nomenclaturişti, care au gustat din dulceaţa bunăstării şi confortului comunist. Nu. Cei mai mulţi dintre colegii mei de generaţie se trag din oameni săraci şi sărmani, din oameni năpăstuiţi de kismet, vorba musulmanilor, fără de nostalgii după comunism, pentru că în comunism au cunoscut pe propria lor piele umilinţa. Aceşti colegi de-ai mei, ca şi mine de altminteri, s-au născut în nişte comune netrecute pe hartă, spre care nu rula niciun autobuz din lumea asta. Ca să ajungi din centrele raionale în acele sate, trebuia să parcurgi distanţe kilometrice. Mai norocos fu pictorul Ştefan Coman care mergea cu ruta până în satul vecin. Dar, într-o zi, s-a răsculat şi contra lui karma şi a pierdut cursa şi a mers pe jos, din Comrat şi până acasă, 35 de kilometri. A plecat din autogară la ora 13.00 şi a ajuns acasă un om kaput exact la miezul nopţii. Au fost câteva ierni extrem de geroase pe care le-am trăit îmbrăcat doar într-un fîş subţire de toamnă. Şi au fost alte ierni în care nu am avut bocanci în picioare. Iar la antrenamentele de la Clubul de Fotbal Speranţa din satul vecin nu numai că o întindeam pe jos, dar tot echipamentul sportiv îl căram într-o pungă de celofan, nici măcar într-o pungă de rafie, dar într-o pungă de celofan, care în mod sistematic rămânea fără torţi. Ca atare, asemenea oameni nu pot avea nostalgii după timpurile de altădată. Cu atât mai spectaculoasă este reconvertirea unor prieteni de-ai mei foarte buni, care au cunoscut şi ei pe propria piele custura unor experienţe similare, la valorile stângii. Am o singură explicaţie pentru asta: uriaşa dezamăgire şi marea scârbă pe care le-a provocat-o noua lume de după 90. Pentru că nu la această lume au visat ei. O lume condusă şi diriguită tot de foştii nomenclaturişti de cândva sau de fii lor. O lume în care numai ambalajul s-a schimbat, nu şi conţinutul. În care o dictatură s-a schimbat cu alta, în locul dictaturii ierarhice, piramidale, instaurându-se dictatura marginalităţii şi a marginii. În plus, am mai trăit o dezamăgire. Basarabenii în raport cu românii din ţară şi invers. După ce au urzit o grămadă de vise legate de Basarabia de-a lungul vieţii, după ce au fost la Chişinău, foarte mulţi români din ţară au revenit acasă cu un gust de cenuşă în gură. Au rămas şocaţi să audă atâta vorbă rusească în stradă. În magazine li se răspundea în ruseşte. Au găsit, după cum au şi scris unii dintre ei, o Basarabie rusificată. Dar nu asta fusese Basarabia pe care ei sperau s-o regăsească dincolo de Prut. La fel şi noi, basarabenii. În perioada sovietică, eram înnebuniţi după tot ce era românesc. Tot ce era românesc fiind un ideal pentru noi. Într-o iarnă, un român venise la Chişinău să-şi cumpere o căciulă cu urechi. O cuşmă, cum îi spunem noi. Dar cuşme nu se găseau nicăieri, nici la piaţă şi nici în magazine şi atunci mi-am scos eu cuşma din cap şi i-am dăruit-o, eu rămânând în continuare să înfrunt gerurile cu capul gol. Ce nu făceam de dragul unui român? A venit un român! A venit un român în vizită la Vitalie, un prieten de-al nostru, îmi spuse odată Gion. Era un văr de-al său, din Bacău. Am lăsat totul baltă şi am mers să văd… un român. O zi întreagă l-am urmat prin oraş şi i-am sorbit cuvintele din gură. Ceea ce spunea Ciprian mi se părea a fi fascinant. Orice spunea, doar de aceea că era român. Foarte mulţi dintre colegii noştri au luat-o rău în barbă după ce au mers în România. Din cauza discrepanţei dintre aşteptările noastre şi realitate. România din realitate fiind complet alta decât România din visele noastre. În România din realitate eram priviţi chiorâş şi eram taxaţi drept kaghebişti, doar de aceea că aveam accent sau că mai utilizam din când în când regionalisme.”

Abia după ce am meditat la toate aceste lucruri, l-am înţeles şi pe prietenul meu Vasile Ernu şi i-am dat dreptate. Nu la această lume am visat noi, în care doar ambalajul s-a schimbat, nu şi conţinutul. Ei bine, stângismul lui Vasile Ernu este o expresie a uriaşei dezamăgiri pe care am trăit-o de după destrămarea iluziei comuniste, vorba lui Mihai Şleahtiţchi, şi o formă a revoltei contra manipulării la care am fost supuşi în toţi aceşti ani.

Citindu-i cartea lui Vasile Ernu Sunt un om de stânga, care e o carte adrmirabilă, am mai priceput un lucru, că prietenul meu înţelege prin a fi de stânga a fi o conştiinţă critic faţă de toate derapajele lumii contemporane. A fi critic, a nu închide ochii, a sancţiona ceea ce nu merge, a te întoarce cu faţa spre problemele lumii contemporane, asta înseamnă în opinia lui Vasile Ernu a fi de stânga.

Deşi eu nu sunt de stânga, dar atitudinea sa îmi place. Îmi place foarte mult şi cartea sa, în care am auzit zbuciumul lumii de azi şi vocile celor mulţi.

În loc de încheiere, aş vrea să spun că volumul lui Vasile Ernu e ca un cazan în clocot.
 

-
29 November, 2013
Niciun comentariu

TOP 10. Cele mai vîndute cărţi ale Editurii Cartier la Gaudeamus 2013

top10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Vintilă Mihăilescu – Povestea maidanezului Leuțu. Despre noua ordine domestică şi criza omului

2.      Vasile Ernu – Sînt un om de stînga

3.      Matei Cazacu, Dan Ioan Mureșan  – Ioan Basarab, un domn român la începuturile Țării Românești

4.      F. Scott Fitzgerald  – Visuri de iarnă și alte povestiri

 5.      Jean-Pierre Vernant – Universul, Zeii, Oamenii. Mituri grecești ale originilor

6.      Christian Kracht – 1979

7.       Michel Pastoureau – Negru

8.      Daniel Gicu – Fetiță inocentă sau seducătoare fatală. O Istorie a Scufiței Roșii

9.      Roland Barthes – Gradul zero al scriiturii

10.  Michael Ferber – Dicționar de simboluri literare, ediția a II-a

-
25 November, 2013
Niciun comentariu

Lansare Gaudeamus 2013 / Vasile Ernu–Sînt un om de stînga / Costi Rogozanu–Carte de muncă

ernu_rogozanu_corectatEditura Cartier & Editura Tact

Vasile Ernu – Sînt un om de stînga / Costi Rogozanu – Carte de muncă

Sîmbătă 23 Noiembrie

Ora: 17.00

Stand Editura Cartier

Invitaţi: G. M. Tamás, Vasile Ernu, Costi Rogozanu

-
18 November, 2013
Niciun comentariu

Munca – Dezbatere şi lansare de carte

afis_ernu_rogozanu3Miercuri, 20 noiembrie, 2013

Ora: 19.00

PLATFORMA, MNAC- Anexa, Calea Moșilor 62-68, etaj 1, București

Muncitorul nu mai există. Există corporatişti, colaboratori, oameni pe drepturi de autor, pe contract determinat, bugetari, zilieri. Investitorul e adevărata vedetă. El trebuie îngrijit şi ocrotit ca o specie rară. În rest, dacă ai un job, spune mersi şi dă-i înainte. Dacă munceşti în străinătate, taci şi spune mersi că eşti injectat cu civilizaţie zi de zi. Într-o hărmălaie ba anticomunistă, ba anticorupţie, ba anti-taxe, vă invităm la o dezbatere despre MUNCĂ în România de azi.

Cu două cărţi noi:

C.ROGOZANU – CARTE DE MUNCĂ, Editura Tact 2013

VASILE ERNU – SÎNT UN OM DE STÎNGA, Editura Cartier 2013

-
15 November, 2013
Niciun comentariu

Interviu cu Vasile Ernu: ”Elita noastră este foarte cuminte, deloc curajoasă, și iubitoare de a sluji diverse dregătorii”

Interviu aparut pe Hyperliteratura.ro 

Dragă Vasile Ernu, ai venit cu o carte nouă, numită ostentativ Sînt un om de stînga. Ce este această carte nouă?

Răspund la întrebările tale privind spre Ararat, la poalele căruia mă aflu. Aici la intersecţia între Turcia, Armenia şi Iaran e un bătrîn înţelept care mă învaţă una alta şi acum îmi şopteşte să nu arunc niciodată bumerangul prea tare că s-ar putea să se întoarcă cu forţă şi să mă lovească destul de tare dacă nu-şi atinge ţinta. Da, din păcate am întîrziat să apar cu o carte nouă la care tot muncesc. De fapt, am cîteva în lucru, care sper să iasă cît de curînd.

Însă în ultima perioadă am avut lucruri mai importante de făcut, iar copilul meu este lucrul cel mai important. Şi care a trecut hotărît de 2 ani. Perioada aceasta mi-am dedicat-o mai mult lui, şi, puțin, proiectului “CriticAtac”. Acum însă vine timpul să mai publicăm cîte ceva. E nevoie de un an sabatic pentru a finisa unele lucruri. Volumul de faţă este, de fapt, o culegere care include eseurile mele cele mai importante care au fost publicate în ultimii ani pe “CriticAtac” şi în alte reviste din ţară şi străinătate. Unele din aceste texte au apărut şi în presa rusă, engleză, franceză, spaniolă sau ucraineană. Am încercat să-i dau o formă ca să aibă cap și coadă. Paradoxul face că titlul acestui volum nici măcar nu l-am dat eu; este titlul unui text dat de “Revista 22″ cînd am publicat la ei o replică sub formă de scrisoare adresată domnului Horia-Roman Patapievici care mă atacase. E o carte de eseuri, un soi de cronică a vremurilor noastre, dar care are o bătaie mai lungă decît simpla enumerare a problemelor cu care se confruntă societatea noastră. Cartea va apărea şi în limba rusă curînd, dar într-o formă puţin modificată.

 

Am auzit că ai avut o aventură cu apariţia acestei cărţi? Ce s-a întîmplat?

Ce să se întîmple? Ce se mai întîmplă pe la noi şi nu numai…. Am semnat un contract cu o editură importantă de la noi şi după ce am stabilit toate detaliile de la redactare, la proiectul de promovare, am primit un telefon că volumul nu mai poate apărea…

Dar să fim mai concreţi, cum s-a derulat totul?

Bun. Eu am decis ca volumele mele numite pretentios „de autor” să apară la Editura Polirom. Am un contract cu ei pe care trebuie să-l respect. Ei mi-au scos cartea Născut în URSS devenită ceea ce se cheamă bestseller, reeditată de 4 ori şi tradusă în vreo 9 limbi (sau în curs de apariţie). La ei am scos şi Ultimii eretici ai Imperiului, dar şi Ceea ce ne desparte, scrisă împreună cu Bogdan Alexandru Stănescu. Alte proiecte de-ale mele, am decis să le scot la alte edituri. Aşa a apărut cartea de interviuri Intelighenţia rusă azi la Editura Cartier.

Pentru cartea de care vorbim, Sînt un om de stînga, am semnat un contract cu Editura Curtea Veche. O editură pe care o cunosc, ştiu ce face, cum face etc. În contractul pe l-am semnat în această vară, am explicat detaliat conţinutul, desi cea mai mare parte a textelor mele erau deja cunoscute. Am menționat pînă şi cu cine polemizez. Dar cei care mă citesc, ştiu bine că eu nu prea am treabă cu persoanele, ci cu ideile. Discutăm teme, criticăm idei. Conform acestui contract, cartea trebuia să apară anul acesta, la sfîrşitul lunii octombrie.

Şi ce s-a întîmplat? De ce nu mai apare?

Apare, dar nu acolo. Povestea continuă. A început redactarea, am discutat cu PR-ul editurii despre promovare, așa cum se face cu o editură serioasă. Totul părea profesionist. La un moment dat, primesc un telefon de la redactorul şef care îmi spune că sînt mici probleme „legate de textele care se referă la Vladimir Tismăneanu”. Am zis „ok, vin şi discutăm”. Verific ce am zis despre domnul Tismăneanu. Din cîte îmi aduceam aminte, nu prea zisesem mare lucru pentru că textele și discursul public din zona ”Tismăneanu&co” nu mi se mai par importante și semnificative demult pentru contextul social și politic în care trăim. Grupul respectiv duce o bătălie pentru un anumit tip de hegemonie culturală și frămîntă niște teme, din punctul meu de vedere moarte. Nu duc nicăieri, iar bătăliile culturale nu mă mai interesează.

Deci, verific. Aveam cîteva referințe minore în corpul textului. Una dintre ele, de exemplu, zice că domnul Tismăneanu folosește un discurs în interiorul țării și altul, afară. Dar nu era o noutate, o mai observaseră și alții. Erau niște observații în trecere. Ajung la editură și directorul editurii, domnul Arsene, cu care de altfel, m-am înțeles foarte bine și care mi-a spus încă de la început că respectă poziția mea publică ”de stînga”, mă anunță destul de stingherit că nu mai poate publica volumul meu conform contractului. Adică nu o mai publică deloc. Mie mi s-a făcut jenă de jena lui și de situația în care se afla, pentru că e dubios ca cineva să își schimbe radical pozitia în decurs de o lună, mai ales că e și parafată printr-un contract… Mă rog, l-am salutat respectuos și am plecat.

Care a fost motivul invocat de directorul editurii?

Nu a fost niciun motiv legat de calitatea textului sau unul comercial (comercialul este deseori argumentul suprem în branșă). A fost un motiv pur ideologic, ca să-i spun așa: „incompatibilitate de caractere”. Mi s-a spus clar: poziția mea nu este o joacă, ci este una programatică și nițel cam periculoasă, și editura nu poate să-și asume o astfel de publicare. Asta era ideea. Nu sîntem compatibili politic cum ar veni, sîntem pe direcții diferite. Dar oare nu asta spunea numele cărții mele? Sînt un om de stînga… nu de centru sau de dreapta. Am explicat-o de la început, tocmai pentru a nu ajunge aici. Dar domnul Arsene, sau cine l-a ”prelucrat”, are dreptate: încerc să nu mă ”joc estetic” și asta nu mai e joacă. Da, nu fac divertisment. Iar cînd adversarii se tem, este foarte bine.

În ce sens?

Știi cum e. Ultimul regim care și-a respectat intelectualii, ca să vorbesc mai cinic, a fost comunismul. În ce sens. Comuniștii, dacă scriai ode, așa cum o face și actualul regim, te remunerau gros. Dacă îl criticai, te trimiteau în Gulag. Asta înseamnă că se temeau de tine, deci te respectau. Dar plăteai un preț mare. În vremurile noastre, lucrurile sînt mai complicate și nu are rost să discutăm aici tot mecanismul. Cert este că în momentul în care ți se întîmplă o poveste din asta, înțelegi că textele tale încep să aibă un rost, o funcție, și că unii se tem, sau cel puțin sînt precauți. E un semn de respect pe care așa știu ei să ți-l comunice.

Totuși elita noastră este foarte cuminte, deloc curajoasă, și iubitoare de a sluji diverse dregătorii și înalte porți. Eu mă și mir cum de a picat regimul comunist și Ceaușescu cu o astfel de elită intelectuală. Noroc că nu ei au făcut schimbările. Dacă era după ei, încă ne mai gîndeam cum e cu ”autonomia estetică” și ”rezistența prin cultură”.

Ce crezi că s-a întîmplat, de fapt? Care a fost motivul din spatele acestei anulări a contractului, căci e puțin probabil ca un editor să își schimbe brusc opinia încît să nu-și mai respecte contractul?

Eu nu sînt paranoic, înțeleg povestea destul de bine. Lucrez în domeniu de 15 ani și știu bine cum funcționează lucrurile în acest mediu. Știu la fel de bine cum funcționează și mediul nostru intelectual, îl urmăresc de ani de zile și îl analizez. Nu vreau să învinuiesc oameni fără nici o dovadă. Și chiar dacă aș avea dovezi, nu ar servi prea mult, pentru că înțeleg bine ce înseamnă o luptă politică reală. Dar nu putem fi naivi și crede că domnul Arsene a citit 2 pagini din Ernu și s-a îngrozit de radicalismele lui… Hai să fim serioși: textul meu e prea cuminte pentru a crea astfel de reacții. Aș vrea eu să creez astfel de reacții. Dar mai e timp.

Ceea ce e clar aici e faptul că au existat presiuni. Oare există o legătură între decizia editurii și faptul că în doar 10 zile pe platforma “lapunkt.ro” (cu unele preluări pe “contributors.org”) au apărut vreo 5 texte care îmi erau dedicate, scrise de oameni apropiați editurii: Stanomir (aici), Mitchevici (aici şi aici) și gurul lor, Tismăneanu (aici)?

Toate acestea se întîmplau cu doar cîteva săptămîni înainte ca editura să-și schimbe radical opinia despre carte. Cînd oameni care susțin asiduu, cu toate mijloacele și din toate puterile establishment-ul și se vaită public ”vai ce periculos și radical gîndește Ernu”, firește că editorul, om atent să nu-și strice relațiile cu ”lumea bună”, se gîndește de 10 ori pînă publică o carte criticată de producătorii înșiși ai canonului local. Eu înțeleg bine situația, dar mă aștept ca unii editori importanți să-și asume mai mult curaj și să înțeleagă că nu mai poate exista o hegemonie a cîtorva grupuri conservatoare bine înfipte în spațiul cultural și ideologic local. Monopolul s-a spart și vin tineri care scriu foarte bine, au orientări ideologice foarte diferite și care nu mai vor să fie legitimați de aceste grupuri. Unii chiar au „tupeul” să se autolegitimeze prin ce scriu și fac!

Dar e ceva radical în cartea ta, e ceva așa de periculos cum atenționau Stanomir și Mitchievici?

Da, ei sînt băieți finuți și vigilenți și dacă cumva nu te încadrezi în grila dată de la centru, se sesizează repede. Dar o fac destul de cuminte, plictisitor de cuminte. Ei au reacționat la un text de-al meu despre protestele din Piața Universității: Тhe White Negroes, proletariatul leneş sau cîteva gînduri despre hipsterii protestatari care vor să salveze România. Ideea e că eu încerc să discut despre problemele acute ale societății actuale, să aduc critici puterii hegemonice actuale care este capitalismul global, și ei vin cu lecții de morală și îmi arată bau-baul Stalin. (O intervenţie bună la polemica cu pricina o are şi Emanuel Copilaş) Adică nu putem critica lumea actuală că vezi, doamne, vine Stalin. Alo, tovarăşi: Stalin de mult s-a privatizat!

Ăsta este un truc ieftin folosit de mai toți ostașii și rentierii puterii. Și mai vin și cu bau-baul violenței. Să vorbim de violență? Păi, hai să vorbim despre ce violență structurală fără prcedent care s-a abătut asupra majorității populatiilor din Estul Europei în perioada postcomunistă. Destructurare economică, milioane de oameni rămași fără un loc de muncă și cu un minim venit, milioane de oameni pe drumuri prin toată lumea, în căutare de lucru, familii destrămate, sute de mii de copii rămași în afara familiei, lipsă de protecție, pierderea drepturilor elementare la muncă, sănătate și educație etc. Dar despre asta nu se poate vorbi, căci, nu-i așa, strici ștaiful mantrei predicate de ei. Deci, despre cultură, papioane, pipe și anticomunsim se recomandă să vorbim, nu despre aceste probleme, și mai ales, nu despre cauzele lor. Nu te atingi de sfînta sfintelor neoliberală că se dărîmă tot eșafodajul. Ei bine, unii dintre noi nu mai vor să stea cuminți încolonați și încep să aibă și alte poziții și practici politice.

Deci asistăm la o nouă formă de cenzură…

Despre practicile de genul acesta am mai scris. E un mecanism simplu, cu forme de cenzură mult mai profunde decît cele din comunism. Nu mai e nevoie să dai telefoane, să introduci mecanisme de control brutal. Formele de presiune sînt multiple și țin mai ales de relațiile economice, de putere și precaritatea în care se află marea parte a populației. Cum job-ul a devenit un privilegiu, atunci cenzura și controlul au devenit floare la ureche. Vin de la sine. De fapt, aici am ajuns: autocenzura care a devenit insuportabilă.

Și cartea apare pînă la urmă? Unde?

Cartea a apărut la Editura Cartier zilele acestea. Am lucrat cu ei foarte bine. Tot ei au scos și Iluzia anticomunistă. Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu, după ce am trecut printr-o poveste asemănătoare cu colegii cu care am conceput-o. În ciuda faptului că era o carte foarte bună, cu texte excelente și pe o problemă majoră pentru acele vremuri, nici una dintre editurile importante din țară nu a îndrăznit să o accepte. De ce? Ca să nu se pună rău cu ”lumea bună”. Aceasta este realitatea. Dar nu e cazul să ne plîngem, ci să luptăm.

La ce mai lucrezi? Ce pregătești?

Am mai multe cărți în lucru pe care trebuie să le duc la bun sfîrșit cumva. Una, de interviuri-discutii cu Sorin Antohi, apare luna viitoare, de exemplu. Am în lucru o trilogie a unor grupuri marginale. Prima se va axa pe povestea a trei generații de marginali religioși. Se va numi, probabil, Sectanții. Sper să o pot preda anul viitor la Editura Polirom. Cel mai interesant e faptul că am primit o comandă din Italia să scriu o carte pe o temă care pe mine mă interesează, dar nu aveam de gînd să scriu, sau cel puțin nu în viitorul apropiat. Italienii însă vor o carte anume pe tema respectivă. Eu încă nu sînt decis. Mai sînt și altele în lucru, dar toate la timpul lor. Vreau să fac un film documentar şi să cînt.

Vasile Ernu – Sînt un om de stînga, Editura Cartier 2013. Prefaţă de G.M.Tamás

Citat de pe copertă verso:

Îmi permit să avansez, totuşi, numele unui autor pe care-l consider cel mai valoros şi cel mai exportabil exponent al literaturii „moldo-române“ din ultimul deceniu: Vasile Ernu, intelectual critic de primă linie şi un foarte special scriitor de idei al erei globale. Indiferent cum te-ai poziţiona ideologic faţă de el, volume precum Născut în URSS sau Ultimii eretici ai Imperiului, duplex-ul „literar“ cu Bogdan-Alexandru Stănescu din Ceea ce ne desparte. Epistolarul de la Hanul lui Manuc, participarea la proiecte social-critice incomode („de stînga“ sau nu) precum Iluziile anticomunismului… sau Critic Atac îl recomandă ca pe un reper de neevitat. Şi îl plasează, mutatis mutandis, într-o tradiţie a intelectualilor – şi scriitorilor – revoltaţi, etici şi „eretici“ veniţi de peste Prut: Russo, Stere, Goma… Exagerez? Vom vedea. Iar viitorul ne va aduce, sînt convins, destule surprize.
Paul Cernat

-
11 November, 2013
1 comentariu

Sînt un om de stînga – un nou volum semnat de Vasile Ernu

stanga3DaSînt un om de stînga de Vasile Ernu, Editura Cartier 2013, prefaţă de G. M. Tamás

Îmi permit să avansez, totuşi, numele unui autor pe care-l consider cel mai valoros şi cel mai exportabil exponent al literaturii „moldo-române“ din ultimul deceniu: Vasile Ernu, intelectual critic de primă linie şi un foarte special scriitor de idei al erei globale. Indiferent cum te-ai poziţiona ideologic faţă de el, volume precum Născut în URSS sau Ultimii eretici ai Imperiului, duplex-ul „literar“ cu Bogdan-Alexandru Stănescu din Ceea ce ne desparte. Epistolarul de la Hanul lui Manuc, participarea la proiecte social-critice incomode („de stînga“ sau nu) precum Iluziile anticomunismului… sau Critic Atac îl recomandă ca pe un reper de neevitat. Şi îl plasează, mutatis mutandis, într-o tradiţie a intelectualilor – şi scriitorilor – revoltaţi, etici şi „eretici“ veniţi de peste Prut: Russo, Stere, Goma… Exagerez? Vom vedea. Iar viitorul ne va aduce, sînt convins, destule surprize. / Paul Cernat

Nietzsche avea dreptate: stînga – în formularea sa: creştinismul, democraţia şi socialismul – este duşmanul orînduirii agonistice, a ordinei libertăţii pentru cei puternici, energici şi talentaţi, libertate care poate fi susţinută numai de sclavie, o situaţie decrisă de termenul „cultură”. Cultura este întemeiată pe sclavie – foarte clar şi perfect adevărat. Stînga urăşte această fericire şi această cultură. Supraomule, noi, barbarii, îţi declarăm război. / G. M. Tamás (Prefaţă: Cum să fim oameni de stînga)

Volumul Sînt un om de stînga este o selecţie a celor mai importante texte ale autorului apărute în ultimii ani în presa scrisă şi online din ţară şi străinătate.  Cartea este o cronică a vremurilor noastre şi cuprinde texte ce vizează cele mai importante evenimente, polemici, fenomene politice, sociale şi culturale prin care a trecut şi trece România şi zona est europeană.

Din cuprins aici

-
4 November, 2013
7 comentarii

Sînt un om de stînga. O aventură…

stanga3DaZilele acestea îmi apare la Editura Cartier volumul de eseuri: Sînt un om de stînga.

Aventura acestei cărţi în varianta lui Gheorghe Erizanu & Costi Rogozanu o aveţi mai jos.

 

Sunt un om de dreapta

de Gheorghe Erizanu

Sunt un om de dreapta. Am crescut cu viața cucoanei Sașa, care a crescut-o pe bunica, care m-a crescut pe mine.

Vasile Ernu a fost solicitat de un mare editor bucureștean să prezinte un manuscris din textele sale publicate în presă. A fost fixată o oră. S-a întâlnit cu directorul. Au discutat condițiile contractuale. A băut o cafea. Apoi a fost preluat de redactorul cărții. S-au discutat condițiile de redactare. Apoi a fost preluat de PR-ul editurii. S-a pus la punct strategia de promovare a cărții. A fost semnat contractul.

Apoi redactorul a citit textul. A găsit o trimitere la un „boier al minții”. Și editarea a fost refuzată.

Sunt un om de dreapta. Dar am fost educat să respect opțiunile altora. De aia vom publica volumul lui Vasile Ernu Sînt un om de stînga.

Trebuia cineva să pună niște întrebări. Întâmplător, ele sunt puse de Vasile Ernu, care este „un om de stînga”:

„Sînt ca la căpătîiul unui om muribund, care ştiu că o să mai trăiască încă 30-40 de ani, dar care acum îşi dă duhul fiindcă şi-a pierdut speranţa şi sensul. Întrebarea mea a fost simplă: de ce acest lucru se întîmplă acum? Care sînt cauzele a ceea ce se întîmplă? Cum de nici Stalin şi nici Ceauşescu nu au putut să ne distrugă sensul şi speranţa? Cum de am ieşit mult mai optimişti, cu mult mai multă poftă de viaţă şi speranţă, dintr-o perioadă sumbră şi „aceştia” au reuşit să distrugă tot? Cum e posibil? Ce se întîmplă cu noi?

Un bun amic care din disperare că nu poate să-şi facă meseria aici a plecat din ţară, un intelectual remarcabil, Dan Ungureanu, îmi spunea amărît de undeva de prin Canada: „Sub regimurile totalitare, dizidența e posibilă. Sub dictaturi, revolta e posibilă. În regimurile clientelare, nici dizidența, nici revoluția nu sînt posibile. Românii nu mai vin la demonstrații fiindcă demonstrațiile nu duc nicăieri. Într-un regim democratic, demonstrațiile și grevele cresc presiunea opoziției asupra guvernului. În regimurile clientelare, opoziția e la fel de clientelară ca și puterea. Românii nu mai vin la manifestații fiindcă n-au împotriva cui manifesta. În totalitarism, o singură persoană era responsabilă pentru toate nenorocirile, pentru sărăcie, mizerie și supravegherea polițienească. Era simplu de înlăturat. În sistemul clientelar, hidra cu numeroase capete, răsturnarea nu e posibilă.”

Era până în iarna lui 2013, până la Roșia Montană, până la maidanezi.

 

Cum mai funcţionează pumnu-n gură în 2013?

de Costi Rogozanu

Un caz simplu de cenzură (să-i zicem pumn în gură sau sabotaj sau băţ în roate cum vreţi?). Vasile Ernu semnează un contract cu Editura Curtea Veche pentru o carte de eseuri. Pînă pe 30 octombrie trebuia să apară. Între timp, oamenii de la editură se prind că aceste articole ar putea deranja prieteni foarte importanţi pe care îi au în portofoliu. Şi îl anunţă pe Ernu că nu mai scot nimic. (La o scară mai mare ni s-a întîmplat acelaşi lucru cu mai toate editurile mari din România cînd am vrut să publicăm “Iluzia anticomunismului”, antologia critică la adresa raportului Tismăneanu).

Articolele lui Ernu erau cunoscute, atitudinea CriticAtac era cunoscută, de ce să semnezi contract şi apoi să anunţi scriitorul că ai o jenă, că nu vrei să-ţi superi prietenii. Ernu îşi va scoate volumul la Cartier, editura care a publicat şi Iluzia anticomunismului. Erizanu a şi scris ceva despre aventura lui Ernu:

Sunt un om de dreapta. Am crescut cu viața cucoanei Sașa, care a crescut-o pe bunica, care m-a crescut pe mine.

Vasile Ernu a fost solicitat de un mare editor bucureștean să prezinte un manuscris din textele sale publicate în presă. A fost fixată o oră. S-a întâlnit cu directorul. Au discutat condițiile contractuale. A băut o cafea. Apoi a fost preluat de redactorul cărții. S-au discutat condițiile de redactare. Apoi a fost preluat de PR-ul editurii. S-a pus la punct strategia de promovare a cărții. A fost semnat contractul.

Apoi redactorul a citit textul. A găsit o trimitere la un „boier al minții”. Și editarea a fost refuzată.

Sunt un om de dreapta. Dar am fost educat să respect opțiunile altora. De aia vom publica volumul lui Vasile Ernu Sînt un om de stînga. (sursa)

Pumnul în gură în mileniul 3 funcţionează cu refrenul “dar de ce nu publici la ăia? E o piaţă liberă”. O piaţă liberă cu cîteva idei fixe, cu cîţiva prieteni ai tuturor puterilor politice şi ai marilor editori, îndeajuns încît să publici cu greu o carte “neconformă ideologic”.

-
20 October, 2013
1 comentariu
keep looking »